+420 325 517 961

Výběrová řízení

Probíhající výběrová řízení

Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic, ruční pokládkou asfaltu a pružnou zálivkou v r. 2023 VÝZVA Příloha 1 - Krycí list Příloha 2 - Čestné prohlášení
Obnova vodorovného značení – Nymburk r. 2023 VÝZVA Příloha 1 - Krycí list Příloha 2 - Čestné prohlášení Příloha 3 - Komunikace Dodatečná informace č.1

Ukončená výběrová řízení

Oprava chodníku v ul. Na Bělidlech VÝZVA SITUACE Příloha 1 - Krycí list Příloha 1 - Reference Dodatečná informace
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic a ruční pokládkou asfaltu v roce 2022 VÝZVA
Nákup elektromateriálu VÝZVA
Nákup drogistického materiálu VÝZVA
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic a „pružnou zálivkou“ v roce 2021 VÝZVA
Vozidlo na alternativní pohon VÝZVA FORMULÁŘ K PODÁNÍ NABÍDKY
Oprava úseků chodníku v ul. Jičínská VÝZVA PŘÍLOHY DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2020 VÝZVA
Oprava havarijního stavu skladů č. 3 a 4 na separačním dvoře VÝZVA PŘÍLOHY
Oprava havarijního stavu skladů č. 3 a 4 – separační dvůr - ZRUŠENO VÝZVA PŘÍLOHY
Ekonom, účetní, rozpočtář VÝZVA
Užitkové vozidlo pro TS VÝZVA
Nákup drogistického materiálu VÝZVA
Nákup elektromateriálu VÝZVA
Školení řidičů - ZRUŠENO VÝZVA ZRUŠENO
Dodávka nábytku do kanceláří hřbitovní správy TS Nymburk VÝZVA NÁKRESY NÁBYTKU
Sypač vozovek s pomocným pohonem VÝZVA
Pořízení multifunkčního komunálního vozu VÝZVA KRYCÍ LIST ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Nákup stavebního materiálu VÝZVA
Generální oprava vozidla Multicar M25 VÝZVA
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2019 VÝZVA
Oprava úseků chodníků v ul. Jičínská VÝZVA
Souvislá oprava úseků vozovek v Nymburce VÝZVA PŘÍLOHY
Technické služby Nymburk © 2019 - 2023