+420 325 517 961

Výběrová řízení

Probíhající výběrová řízení

Aktuálně neprobíhají žádná výběrová řízení.

Ukončená výběrová řízení

Oprava úseků chodníku v ul. Jičínská VÝZVA PŘÍLOHY DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2020 VÝZVA
Oprava havarijního stavu skladů č. 3 a 4 na separačním dvoře VÝZVA PŘÍLOHY
Oprava havarijního stavu skladů č. 3 a 4 – separační dvůr - ZRUŠENO VÝZVA PŘÍLOHY
Ekonom, účetní, rozpočtář VÝZVA
Užitkové vozidlo pro TS VÝZVA
Nákup drogistického materiálu VÝZVA
Nákup elektromateriálu VÝZVA
Školení řidičů - ZRUŠENO VÝZVA ZRUŠENO
Dodávka nábytku do kanceláří hřbitovní správy TS Nymburk VÝZVA NÁKRESY NÁBYTKU
Sypač vozovek s pomocným pohonem VÝZVA
Pořízení multifunkčního komunálního vozu VÝZVA KRYCÍ LIST ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Nákup stavebního materiálu VÝZVA
Generální oprava vozidla Multicar M25 VÝZVA
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2019 VÝZVA
Oprava úseků chodníků v ul. Jičínská VÝZVA
Souvislá oprava úseků vozovek v Nymburce VÝZVA PŘÍLOHY
Technické služby Nymburk ©2019