Technické služby města Nymburka

Příspěvková organizace založená 1. 3. 1992 městem Nymburk za účelem zajištění potřeb města na úseku správy majetku a veřejně prospěšných služeb. Obchodní služby jiným subjektům poskytuje organizace zejména na úseku sběru a likvidace odpadů.

Předmět činnnosti:

  • Údržba veřejné zeleně
  • Údržba veřejného osvětlení
  • Správa a údržba místních komunikací
  • Svoz komunálních odpadů
  • Provoz separačního dvora
  • Správa hřbitova
  • Údržba městského mobiliáře

Provozní doba:

Pondělí - pátek
6:00 - 11:30
12:00 - 14:30

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na internetových stránkách organizace Technické služby města Nymburka. Jsem rád, že mohu s Vámi prostřednictvím tohoto nástroje komunikovat.

Připravili jsme pro Vás informace o našich denních aktivitách. Máte tak celkový přehled, jaké činnosti naši pracovníci provádějí.

Prostřednictvím formulářů objednávek a hlášení závad nám můžete sdělovat Vaše potřeby ve městě. Kontakty na odpovědné pracovníky naleznete pod příslušným odkazem.

V naší organizaci provádíme postupné změny, které přispějí ke zlepšení fungování. O naší činnosti Vás budeme průběžně informovat i prostřednictvím fotogalerie akcí, které zabezpečujeme.

Na stránkách naleznete také informační letáky k odpadovému hospodářství. Pokud budete mít zájem u nás pracovat, prohlédněte si naše nabízené pracovní pozice.

Jsem otevřen Vašim názorům, námětům či připomínkám, které vnímám jako nesmírně potřebné. Vaše spokojenost je významným měřítkem hodnocení naší práce, proto bych byl velmi rád, abyste své podněty k naší činnosti nenechávali jen „pod pokličkou“ a obraceli se na nás buď osobně, nebo prostřednictvím webových stránek. Společně tak můžeme docílit toho, aby byl Nymburk upravené a čisté město.

Zdraví

Martin Netolický, ředitel TSN

Volná pracovní místa:

Zahradník · Zedník, dlaždič pro drobné stavební práce · Řidič skupina C, výhoda E + profesní průkaz

...kompletní nabídka volných pracovních míst

Informační leták ke stažení ZDE

Kam s použitými pneumatikami?

Informační leták ke stažení ZDE

Jak správně třídit odpadInformace pro občany města Nymburka

Co patří a nepatří do pytlů na tříděný odpad   •   Časté dotazy

Pohotovost TS Nymburk: 734 571 717
VaK Nymburk ČEZ KSÚS SK Hasiči
325 513 804602 422 458 840 840 840 nepřetržitá letní služba724 799 159 zimní období silnice II. a III. tř.606 602 287 150
Profil zadavatele
veřejných zakázek

u společnosti
DLC management, s.r.o.
Jsme členem
Sdružení komunálních služeb

Co děláme?

dnes
16.9.
Úklid nepořádku - PoděbradskáÚklid dětského hřiště - Všechlapský Vrch, Stařina, Habeš, Gagarinova, NezlobištěPříprava vánočního osvětleníZálivka vysazených stromů a záhonů - NymburkSekání trávy - DlabačovaInstalace dopravního značení - B SmetanyOprava dopravního značení - V ValaOprava chodníku - DrahelickáÚklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a městoSvoz odpadkových košů - dle svozového plánuSvoz komunálního odpadu v Nymburce - dle svozového plánu.Svoz papíru v ČelákovicíchSvoz odpadu v obcích - Čilec,Budiměřice, Rašovice, Ratenice, Krchleby a VšechlapyVývoz podzemních kontejnerů - ul. Růžová a Mládežnická.Svoz skla, papíru a plastů v Nymburce - dle svozového plánu

...kompletní kalendář akcí

Plán strojního čištění ulic 2019

ke stažení ZDE

Aktuálně

6.9.2019

TS informují

Nymburské posvícení, které se konalo ve dnech 30.8. – 1.9. proběhlo v krásném počasí a to se odrazilo, jak v návštěvnosti, tak v množství odpadků, které jako každoročně odvezly a úklid zajistily TS města Nymburka. Bylo rozmístěno 33ks 1100l kontejnerů a 2ks 12m3 velkoobjemových kontejnerů a 15ks 110l odpadových nádob. Celkové množství komunálního odpadu bylo 5,1 tuny. Úklid byl prováděn průběžně zaměstnanci TS a pomohla i malá skupina p. Siváka. Celkové náklady na úklid a likvidaci odpadu byly 46tis/Kč. Na závěr bylo provedeno strojní čištění.


Dne 6.9. bude do TS města Nymburka dodán komunální elektromobil od české firmy TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.. Elektromobil bude financovaný z dotace Ministerstva životního prostředí částkou 600tis/Kč a dofinancován z investičního fondu TS částkou 324tis/Kč bez DPH. Celý proces trval 16 měsíců. V TS budeme elektromobil používat v centru města a v sídlištích na svoz odpadků, budeme zjišťovat jeho fungování v zimním období a případně po dohodě se zřizovatelem pořídíme další.


Martin Netolický

Ředitel TS


5.8.2019

Omezení provozu sběrného dvora 13. 8. 2019

Dne 13. 8. 2019 v době 7:00 - 13:00 bude omezen provoz sběrného dvora TS Nymburk z důvodu provádění ověření stanoveného měřidla (mostní váhy) prováděného Českým metrologickým institutem. Po tuto dobu nebude přijímán odpad od právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a ostatních osob u zpoplatněných odpadů.

3.4.2019

Strojové čištění v ul. Palackého

Blokové strojové čištění v ul. Palackého nebude prováděno v režimu úprav DZ z důvodu probíhající stavby. Technické služby budou průběžně jezdit zametacím strojem, v případě potřeby zapojí ruční síly (košťata).

...všechny aktuality

Plán mimořádného přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

září 2019

TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz