Objednávka na přistavení přepravní vany na odvoz odpadu

Odeslat  

Podmínky

 1. V případě nálezu odpadů neodpovídajích zvolené kategorii odpadu bude objednatel povinen tento neodpovídající odpad odstranit nebo uhradit dodatečné náklady na jeho likvidaci.
 2. Veškerý převzatý odpad je ekologicky likvidován v souladu s rozhodnutím ŽP/46 458/02/Chr Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 25. 5. 2004.
 3. Odběratel odpovídá za umístění kontejneru z hlediska ohrožení dopravy a průchodnosti chodníků včetně osvětlení v nočních hodinách.
 4. Do přepravní vany nesmí být odkládány materiály kategorie N. V případě vzniku škod způsobených umístěním těchto odpadů se odběratel zavazuje uhradit je dodavateli v plném rozsahu.
 5. Kontejner bude využit do hranice maximální nosnosti a objemově naložen tak, aby při odvozu nedocházelo k odpadávání materiálu. V případě přeložení hradí odběratel nutné odebrání materiálu.
 6. Ceny za přistavení o odvoz:
  Jízdní výkon 1km37,- KčK ceně bude účtováno DPH 21%.
  Pronájem kontejneru25,- Kč / den
  Manipulace200,- Kč
 7. V případě neuhrazení faktury v daném termínu souhlasí odběratel s úrokem z prodlení ze zákona, který je dán výší diskontní sazby vyhlašované ČNB.

Upozornění

Technické služby nejsou konečným zpracovatelem odpadů, které od Vás odebírají. Tyto jsou převáženy do účelově vybudovaných zařízení k dalšímu zpracování nebo ke konečné likvidaci. Je tedy NUTNÉ počítat s cenou za dopravu do těchto zařízení.

 • Zbytkový - směsný odpad: Radim, Benátky
 • Stavební suť: Šumbor
 • Bioodpad: Radim
TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz