+420 325 517 961

Objednávka na přistavení přepravní vany na odvoz odpadu

Objednávkový formulář

Písemné informace o odpadu

Vyplňujete-li IČO, je třeba k objednávce přistavení kontejneru dodat rovněž formulář Písemné informace o odpadu. Formulář, prosím, vytisknětě, vyplňte, podepiště, naskenujte a zašlete na e-mail info@ts-nymburk.cz.

Formulář stáhnete ZDE.

Podmínky

 1. V případě nálezu odpadů neodpovídajích zvolené kategorii odpadu bude objednatel povinen tento neodpovídající odpad odstranit nebo uhradit dodatečné náklady na jeho likvidaci.
 2. Veškerý převzatý odpad je ekologicky likvidován v souladu s rozhodnutím ŽP/46 458/02/Chr Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 25. 5. 2004.
 3. Odběratel odpovídá za umístění kontejneru z hlediska ohrožení dopravy a průchodnosti chodníků včetně osvětlení v nočních hodinách.
 4. Do přepravní vany nesmí být odkládány materiály kategorie N. V případě vzniku škod způsobených umístěním těchto odpadů se odběratel zavazuje uhradit je dodavateli v plném rozsahu.
 5. Kontejner bude využit do hranice maximální nosnosti a objemově naložen tak, aby při odvozu nedocházelo k odpadávání materiálu. V případě přeložení hradí odběratel nutné odebrání materiálu.
 6. Ceny za přistavení o odvoz:
  Jízdní výkon 1km (velké auto) 42,- Kč
  Jízdní výkon 1km (malé auto) 37,- Kč
  Prostoj řidiče (1/2 hod.) 200,- Kč
  Manipulace s kontejnerem (cca 15 min) 250,- Kč
  Pronájem kontejneru - denní nájem - bez smlouvy 50,- Kč / den
  Pronájem kontejneru - roční nájem - se smlouvou 25,- Kč / den
  K ceně bude účtováno DPH 21%.
 7. V případě neuhrazení faktury v daném termínu souhlasí odběratel s úrokem z prodlení ze zákona, který je dán výší diskontní sazby vyhlašované ČNB.

Upozornění

Technické služby nejsou konečným zpracovatelem odpadů, které od Vás odebírají. Tyto jsou převáženy do účelově vybudovaných zařízení k dalšímu zpracování nebo ke konečné likvidaci. Je tedy NUTNÉ počítat s cenou za dopravu do těchto zařízení.

 • Zbytkový - směsný odpad: Radim, Benátky
 • Stavební suť: Šumbor
 • Bioodpad: Radim
Technické služby Nymburk © 2019 - 2024