+420 325 517 961

7.4.2017 Strojní čištění ulic

Dne 6. 4. 2017 se uskutečnilo setkání vedení TS Nymburk se zástupci Odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk, Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk, vrchního strážníka Městské policie Nymburk, odtahové služby a místostarosty města Nymburka Ing. arch. Rittera. K tomuto setkání došlo z důvodu částečného nerespektování dopravního značení o zákazu zastavení v místech, kde probíhalo strojní blokové čištění, ačkoliv o tomto byli občané s předstihem v zákonné lhůtě informováni.

S ohledem na tuto skutečnost jsme nuceni přistoupit ke spolupráci s odtahovou službou a městskou policii. V letošním roce budeme společně testovat spolupráci, bude proveden monitoring s vyhodnocením a specifikací ulic, kde bude při strojním blokovém čištění nutná stálá účast policistů a odtahové služby tak, abychom připravili budoucí rok již v tomto režimu. Občané budou s předstihem informování o veškerých dopadech nerespektování dopravního značení. Nadále však věřím, že převáží zdravá myšlenka, že cílem nás všech je čistota města bez jakýchkoli nepříjemných opatření. V příloze přikládám plán čištění lokalit Nymburka a prosím občany o maximální součinnost.

Rozpis strojního čištění pro jednotlivé ulice najdete zde.

Martin Netolický
Ředitel TS

Technické služby Nymburk ©2019