+420 325 517 961

Aktuálně

6.9.2019 Úklid po nymburském posvícení

Nymburské posvícení, které se konalo ve dnech 30. 8. – 1. 9., proběhlo v krásném počasí a to se odrazilo jak v návštěvnosti, tak v množství odpadků, které jako každoročně odvezly a úklid zajistily TS města Nymburka. Bylo rozmístěno 33 ks 1100l kontejnerů, 2 ks 12m3 velkoobjemových kontejnerů a 15 ks 110l odpadových nádob. Celkové množství komunálního odpadu bylo 5,1 tuny. Úklid byl prováděn průběžně zaměstnanci TS a pomohla i malá skupina p. Siváka. Celkové náklady na úklid a likvidaci odpadu byly 46tis. Kč. Na závěr bylo provedeno strojní čištění.

5.8.2019 Omezení provozu sběrného dvora 13. 8. 2019

Dne 13. 8. 2019 v době 7:00 - 13:00 bude omezen provoz sběrného dvora TS Nymburk z důvodu provádění ověření stanoveného měřidla (mostní váhy) prováděného Českým metrologickým institutem. Po tuto dobu nebude přijímán odpad od právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a ostatních osob u zpoplatněných odpadů.

3.4.2019 Strojové čištění v ul. Palackého

Blokové strojové čištění v ul. Palackého nebude prováděno v režimu úprav DZ z důvodu probíhající stavby. Technické služby budou průběžně jezdit zametacím strojem, v případě potřeby zapojí ruční síly (košťata).

13.3.2019 Svoz BIO odpadu

Na základě schválení rady města Nymburka, dne 19.3.2019 začne pravidelný svoz BIO odpadu.

12.3.2019 Opravy komunikací

Letošní dlouhá a na teplotní výkyvy bohatá zima se značně podepsala na našich silnicích v Nymburce. Silnice poškozené výtluky začínají TS opravovat novým strojem INFRASET.

Jedná se o opravu infrazářičem, kde opravovaný výtluk zahřejeme do změknutí stávajícího povrchu, přidá se nový asfalt, promíchá se a uhladí do roviny. Pak se následně zhutní a zarovná.

Technické služby Nymburk ©2019