+420 325 517 961

Aktuálně

5.6.2017 Omezení provozu Sběrného dvora TS Nymburk, ul. Drahelická

Omezení provozu Sběrného dvora TS Nymburk, ul. Drahelická.

Z důvodu propadávající se vozovky jsme nuceni uzavřít přístupovou komunikaci ke Sběrnému dvoru TS Nymburk, ul. Drahelická. Odpady je možné předávat pouze ručně. Na odstranění závady se intenzivně pracuje.

9.5.2017 Čarodějnice na Špičce

Technické služby města Nymburka se účastnily akce „Čarodějnice na Špičce“ výstavbou pořádné vatry a úklidem. Fotoografie z akce naleznete v galerii.

20.4.2017 Předváděcí akce likvidace plevele metodou WAVE

Dne 18. 4. 2017 proběhla předváděcí akce firmy KIS plus, a.s. Litoměřice, která je výhradním zástupcem firmy HOLDER v oblasti komunální techniky pro Českou a Slovenskou republiku. Firma nám v terénu představila systém ekologické likvidace plevele metodou WAVE, tzn. horkou vodou zahřátou na 98 °C, kdy tlakem přes trysku čistí sklo, obrubníky, mobiliář, chodníky a komunikace.

Metoda je vhodná pro všechny zpevněné plochy a povrchy. Akce se zúčastnili zástupci TSN a města - odboru správy majetku. V praxi bylo předvedeno vyčištění zastávkového boxu od starých výlepů a graffiti i likvidace plevelu na parkovišti, a to vše s jednoznačným pozitivním efektem.

Cena uvedeného stroje je kolem 450 tisíc Kč bez DPH, zbývá posoudit, zda užitek vyrovná náklady na pořízení.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

20.4.2017 Informace pro občany

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad a směsný komunální odpad bez registrační známky již nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

13.4.2017 Okolo komína 2017

Technické služby města Nymburka se spolupodílely dne 8. 4. 2017 na úklidové akci „Okolo komína 2017“. Prohlédněte si fotografie z akce.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2023