+420 325 517 961

Aktuálně

9.5.2017 Čarodějnice na Špičce

Technické služby města Nymburka se účastnily akce „Čarodějnice na Špičce“ výstavbou pořádné vatry a úklidem. Fotoografie z akce naleznete v galerii.

20.4.2017 Předváděcí akce likvidace plevele metodou WAVE

Dne 18. 4. 2017 proběhla předváděcí akce firmy KIS plus, a.s. Litoměřice, která je výhradním zástupcem firmy HOLDER v oblasti komunální techniky pro Českou a Slovenskou republiku. Firma nám v terénu představila systém ekologické likvidace plevele metodou WAVE, tzn. horkou vodou zahřátou na 98 °C, kdy tlakem přes trysku čistí sklo, obrubníky, mobiliář, chodníky a komunikace.

Metoda je vhodná pro všechny zpevněné plochy a povrchy. Akce se zúčastnili zástupci TSN a města - odboru správy majetku. V praxi bylo předvedeno vyčištění zastávkového boxu od starých výlepů a graffiti i likvidace plevelu na parkovišti, a to vše s jednoznačným pozitivním efektem.

Cena uvedeného stroje je kolem 450 tisíc Kč bez DPH, zbývá posoudit, zda užitek vyrovná náklady na pořízení.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

20.4.2017 Informace pro občany

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad a směsný komunální odpad bez registrační známky již nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

13.4.2017 Okolo komína 2017

Technické služby města Nymburka se spolupodílely dne 8. 4. 2017 na úklidové akci „Okolo komína 2017“. Prohlédněte si fotografie z akce.

13.4.2017 Foto: pytlový sběr

Bohužel i takto někteří naši spoluobčané pojali adresné třídění opadu – pytlový sběr.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2023