+420 325 517 961

Aktuálně

20.4.2017 Předváděcí akce likvidace plevele metodou WAVE

Dne 18. 4. 2017 proběhla předváděcí akce firmy KIS plus, a.s. Litoměřice, která je výhradním zástupcem firmy HOLDER v oblasti komunální techniky pro Českou a Slovenskou republiku. Firma nám v terénu představila systém ekologické likvidace plevele metodou WAVE, tzn. horkou vodou zahřátou na 98 °C, kdy tlakem přes trysku čistí sklo, obrubníky, mobiliář, chodníky a komunikace.

Metoda je vhodná pro všechny zpevněné plochy a povrchy. Akce se zúčastnili zástupci TSN a města - odboru správy majetku. V praxi bylo předvedeno vyčištění zastávkového boxu od starých výlepů a graffiti i likvidace plevelu na parkovišti, a to vše s jednoznačným pozitivním efektem.

Cena uvedeného stroje je kolem 450 tisíc Kč bez DPH, zbývá posoudit, zda užitek vyrovná náklady na pořízení.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

20.4.2017 Informace pro občany

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad a směsný komunální odpad bez registrační známky již nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

13.4.2017 Okolo komína 2017

Technické služby města Nymburka se spolupodílely dne 8. 4. 2017 na úklidové akci „Okolo komína 2017“. Prohlédněte si fotografie z akce.

13.4.2017 Foto: pytlový sběr

Bohužel i takto někteří naši spoluobčané pojali adresné třídění opadu – pytlový sběr.

7.4.2017 Strojní čištění ulic

Dne 6. 4. 2017 se uskutečnilo setkání vedení TS Nymburk se zástupci Odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk, Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk, vrchního strážníka Městské policie Nymburk, odtahové služby a místostarosty města Nymburka Ing. arch. Rittera. K tomuto setkání došlo z důvodu částečného nerespektování dopravního značení o zákazu zastavení v místech, kde probíhalo strojní blokové čištění, ačkoliv o tomto byli občané s předstihem v zákonné lhůtě informováni.

S ohledem na tuto skutečnost jsme nuceni přistoupit ke spolupráci s odtahovou službou a městskou policii. V letošním roce budeme společně testovat spolupráci, bude proveden monitoring s vyhodnocením a specifikací ulic, kde bude při strojním blokovém čištění nutná stálá účast policistů a odtahové služby tak, abychom připravili budoucí rok již v tomto režimu. Občané budou s předstihem informování o veškerých dopadech nerespektování dopravního značení. Nadále však věřím, že převáží zdravá myšlenka, že cílem nás všech je čistota města bez jakýchkoli nepříjemných opatření. V příloze přikládám plán čištění lokalit Nymburka a prosím občany o maximální součinnost.

Rozpis strojního čištění pro jednotlivé ulice najdete zde.

Martin Netolický
Ředitel TS

Technické služby Nymburk © 2019 - 2022