+420 325 517 961

Aktuálně

4.10.2019 Dušičky 2019 - úřední hodiny Hřbitovní správy

S ohledem na blížící se Památku zesnulých 2019 budou úřední hodiny kanceláře Hřbitovní správy Nymburk rozšířeny takto:

  • sobota 26. října 2019 : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
  • neděle 27. října 2019 : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00
  • sobota 2. istopadu 2019 : 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Hrobník pan Martin Kovács bude v areálu Městského hřbitova v Nymburce přítomen v uvedené dny od 7.00 do 14.00.

2.10.2019 Sběrná místa jedlých olejů a tuků

TS Nymburk zavedly sběr jedlých olejů a tuků. Níže naleznete mapu rozmístění sběrných nádob.

6.9.2019 Nový komunální elektromobil

Dne 6. 9. bude do TS města Nymburka dodán komunální elektromobil od české firmy TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s. Elektromobil bude financovaný z dotace Ministerstva životního prostředí částkou 600 tis. Kč a dofinancován z investičního fondu TS částkou 324 tis. Kč bez DPH. Celý proces trval 16 měsíců. V TS budeme elektromobil používat v centru města a v sídlištích na svoz odpadků, budeme zjišťovat jeho fungování v zimním období a případně po dohodě se zřizovatelem pořídíme další.

6.9.2019 Úklid po nymburském posvícení

Nymburské posvícení, které se konalo ve dnech 30. 8. – 1. 9., proběhlo v krásném počasí a to se odrazilo jak v návštěvnosti, tak v množství odpadků, které jako každoročně odvezly a úklid zajistily TS města Nymburka. Bylo rozmístěno 33 ks 1100l kontejnerů, 2 ks 12m3 velkoobjemových kontejnerů a 15 ks 110l odpadových nádob. Celkové množství komunálního odpadu bylo 5,1 tuny. Úklid byl prováděn průběžně zaměstnanci TS a pomohla i malá skupina p. Siváka. Celkové náklady na úklid a likvidaci odpadu byly 46tis. Kč. Na závěr bylo provedeno strojní čištění.

5.8.2019 Omezení provozu sběrného dvora 13. 8. 2019

Dne 13. 8. 2019 v době 7:00 - 13:00 bude omezen provoz sběrného dvora TS Nymburk z důvodu provádění ověření stanoveného měřidla (mostní váhy) prováděného Českým metrologickým institutem. Po tuto dobu nebude přijímán odpad od právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a ostatních osob u zpoplatněných odpadů.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2022