+420 325 517 961

14.2.2020 Schůzka TS a MP

Dne 13. 2. proběhla schůzka vedení TS a MP s cílem užší spolupráce v problémových oblastech typu:

  • čistota sběrných míst
  • čistota a bezpečnost dětských hřišť
  • pořádek před sběrným dvorem, černé skládky
  • dodržování dopravního značení zákaz zastavení u sběrných míst a podzemních kontejnerů
  • asistence MP při kontrole evidence odpadových nádob u občanů Nymburka
  • asistence MP při svozu odpadu po Nymburce
  • využívání služby POHOTOVOST TS

Závěrem příjemného setkání byla dohoda o spolupráci spolu s plánem konkrétních úkonů v daných oblastech. Dohodu potvrdil i velitel MP a starosta města Nymburka Tomáš Mach.

Technické služby Nymburk ©2019