+420 325 517 961

15.2.2021 Prohlášení k zimní údržbě

Základním dokumentem pro zimní údržbu města Nymburka je PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNĆH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ, tzn. je to předpis, kterým se řídí TS při samotném výkonu.

Rád bych zdůraznil, že úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je jejich zmírnění a zabezpečení průjezdnosti komunikací v pořadí a čase dle plánu ZÚ, který byl schválený RM a je zveřejněný na webu města a TS. O praktickém provádění ZÚ je veden dokument - DENNÍK ZÚ, kde se zaznamená vývoj teplot, na které adekvátně reagujeme.

V posledních letech se v našem regionu objevují čím dál častěji mrznoucí srážky, které oproti sněhové nadílce, již jdou uklízet postupně. Způsobují problémy ve schůdnosti komunikací prakticky najednou. Vzhledem k počtu kilometrů chodníků a komunikací není v silách TS být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněžení a náledí, je tedy důležité, abychom přizpůsobili svůj pohyb těmto okolnostem a byli více opatrní. Prioritou pro nás zůstává zmírnit následky sněžení a náledí pro výjezdy IZS a veřejnou dopravu, přechody, mostky, zastávky MHD a následně ve stanoveném pořadí ostatní komunikace.

Do ZÚ je zařazená tato technika TS: 2x velký posyp typu AVIE, 2x malý posyp typu Multikára s radlicí, 2x posyp chodník Holder s radlicí, 2x traktor s radlicí, 1x čelní nakladač s radlicí. Stroje mají GPS sledování. Do zimní údržby je zapojeno 10 lidí na pohotovost a v pracovní době se začleňují ostatní úseky TS.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2021