+420 325 517 961

Ředitel informuje

Vážení návštěvníci webových stránek TS města Nymburka, touto informační cestou bych Vám chtěl sdělovat důležité skutečnosti z naší organizace v oblasti ekonomiky, plánování, získávání dotací, nákupu techniky atp. Věřím, že tím získáte lepší přehled o městské organizaci, která zajišťuje správu, údržbu, úklid a odpadové hospodářství v Nymburce. Individuální dotazy mi můžete posílat na e-mail reditel@ts-nymburk.cz.

26.5.2020 Ekonomický výhled

Současná situace kolem Covid - 19 se bohužel odrazí i v ekonomice TS, kde zřizovatel bude rozdělovat finanční prostředky v jiném režimu a to v důsledku nastalých okolností, kde příjmová částaka městského účtu je výrazně omezena.

Pro TS to znamená nastavit úsporná opatření, ale se zajištěním plnění všech úkolů daných zřizovací listinou a zadaním pro aktuální kalendářní rok. Naše snaha v oblasti investic bude především v získávání dotačních titulů a ve vedleší ekonomické činnosti  dosažení ziskovosti pro posílení fondů a dofinacování hlavní činnosti.

15.4.2020 Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Nymburk za pomoc v dodávkách dezinfekčního materiálu, roušek, balené pitné vody, instantních polévek a hygienických potřeb pro pracovníky TS na úseku ODPADŮ. Uvedené prostředky postupně přidělujeme našim zaměstnancům, a tím lépe chráníme jejich zdraví při sběru odpadu, kde jsou denně vystaveni nebezpečí nákazy kontaminovaným materiálem.

 

Dále bych chtěl poděkovat paní Jaroslavě Křivské z ubytovny Resslova za dodání roušek, Vlastimilu Buriánovi z Českého Zahrádkářského svazu Nymburk za poskytnutí minerálních vod a paní Adéle Vondráčkové za vlastnoručně ušité roušky.

 

Další obrovský dík patří našim odpadářům při TS, kteří pracují na plno v těchto stížených podmínkách.

 

11.3.2020 Schůžka TS a ÚP za účelem náboru nových pracovníků.

Dne 10.03.2020 proběhla schůzka s 15 uchazeči o zaměstnání v Technických službách. Všichni uchazeči jsou evidování na ÚP.

Na schůzce byli také přítomni Mgr. Kořínek a Bc. Bešíková z ÚP, kteří prověří finanční podporu pro jejich zaměstnání.

Závěrem schůzky byla dohoda s 5 uchazeči na pozice úklidu a údržby města.

14.2.2020 Schůzka TS a MP

Dne 13. 2. proběhla schůzka vedení TS a MP s cílem užší spolupráce v problémových oblastech typu:

  • čistota sběrných míst
  • čistota a bezpečnost dětských hřišť
  • pořádek před sběrným dvorem, černé skládky
  • dodržování dopravního značení zákaz zastavení u sběrných míst a podzemních kontejnerů
  • asistence MP při kontrole evidence odpadových nádob u občanů Nymburka
  • asistence MP při svozu odpadu po Nymburce
  • využívání služby POHOTOVOST TS

Závěrem příjemného setkání byla dohoda o spolupráci spolu s plánem konkrétních úkonů v daných oblastech. Dohodu potvrdil i velitel MP a starosta města Nymburka Tomáš Mach.

8.1.2020 Technické služby a radnice jednotně v péči o Nymburk

Hned začátkem nového roku se vedení města a OSMM sešlo s vedením TS nad ekonomickou uzávěrkou minulého roku. Kromě řeči čísel hodnotili a bilancovali akce, které v tomto období probíhaly a týkaly se čistoty města, odpadového hospodářství, péče o veřejnou zeleň, veřejného osvětlení a opravy místních komunikací. „Z diskuze nad jednotlivými body zájmu plynou úkoly a priority pro současný rok,“ uvedl starosta. „Technické služby i vedení města chtějí jasnou vizi, jak nejlépe pečovat o majetek a organizovat práci co nejefektivněji. Přece jenom jde o široký záběr služeb a správné a chytré plánování je nezbytné.“ A v tom se všichni shodneme. Práce zaměstnanců Technických služeb je vidět každý den. Vnímáme ji jako samozřejmost. O to více si ale všímáme, když něco není, jak má být.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2021