+420 325 517 961

Ředitel informuje

Vážení návštěvníci webových stránek TS města Nymburka, touto informační cestou bych Vám chtěl sdělovat důležité skutečnosti z naší organizace v oblasti ekonomiky, plánování, získávání dotací, nákupu techniky atp. Věřím, že tím získáte lepší přehled o městské organizaci, která zajišťuje správu, údržbu, úklid a odpadové hospodářství v Nymburce. Individuální dotazy mi můžete posílat na e-mail reditel@ts-nymburk.cz.

8.1.2020 Technické služby a radnice jednotně v péči o Nymburk

Hned začátkem nového roku se vedení města a OSMM sešlo s vedením TS nad ekonomickou uzávěrkou minulého roku. Kromě řeči čísel hodnotili a bilancovali akce, které v tomto období probíhaly a týkaly se čistoty města, odpadového hospodářství, péče o veřejnou zeleň, veřejného osvětlení a opravy místních komunikací. „Z diskuze nad jednotlivými body zájmu plynou úkoly a priority pro současný rok,“ uvedl starosta. „Technické služby i vedení města chtějí jasnou vizi, jak nejlépe pečovat o majetek a organizovat práci co nejefektivněji. Přece jenom jde o široký záběr služeb a správné a chytré plánování je nezbytné.“ A v tom se všichni shodneme. Práce zaměstnanců Technických služeb je vidět každý den. Vnímáme ji jako samozřejmost. O to více si ale všímáme, když něco není, jak má být.

18.12.2019 Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020

Technické služby Nymburk ©2019