+420 325 517 961

Ředitel informuje

Vážení návštěvníci webových stránek TS města Nymburka, touto informační cestou bych Vám chtěl sdělovat důležité skutečnosti z naší organizace v oblasti ekonomiky, plánování, získávání dotací, nákupu techniky atp. Věřím, že tím získáte lepší přehled o městské organizaci, která zajišťuje správu, údržbu, úklid a odpadové hospodářství v Nymburce. Individuální dotazy mi můžete posílat na e-mail reditel@ts-nymburk.cz.

15.2.2021 Prohlášení k zimní údržbě

Základním dokumentem pro zimní údržbu města Nymburka je PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNĆH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ, tzn. je to předpis, kterým se řídí TS při samotném výkonu.

Rád bych zdůraznil, že úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je jejich zmírnění a zabezpečení průjezdnosti komunikací v pořadí a čase dle plánu ZÚ, který byl schválený RM a je zveřejněný na webu města a TS. O praktickém provádění ZÚ je veden dokument - DENNÍK ZÚ, kde se zaznamená vývoj teplot, na které adekvátně reagujeme.

V posledních letech se v našem regionu objevují čím dál častěji mrznoucí srážky, které oproti sněhové nadílce, již jdou uklízet postupně. Způsobují problémy ve schůdnosti komunikací prakticky najednou. Vzhledem k počtu kilometrů chodníků a komunikací není v silách TS být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněžení a náledí, je tedy důležité, abychom přizpůsobili svůj pohyb těmto okolnostem a byli více opatrní. Prioritou pro nás zůstává zmírnit následky sněžení a náledí pro výjezdy IZS a veřejnou dopravu, přechody, mostky, zastávky MHD a následně ve stanoveném pořadí ostatní komunikace.

Do ZÚ je zařazená tato technika TS: 2x velký posyp typu AVIE, 2x malý posyp typu Multikára s radlicí, 2x posyp chodník Holder s radlicí, 2x traktor s radlicí, 1x čelní nakladač s radlicí. Stroje mají GPS sledování. Do zimní údržby je zapojeno 10 lidí na pohotovost a v pracovní době se začleňují ostatní úseky TS.

19.1.2021 Poděkování starosty města zaměstncům

V lednu navštívil TS pan starosta a spolu jsme poděkovali našim zaměstnancům na úseku odpadů za jejich práci v této nelehké době Covidu, kde jsou vystaveni dennímu kontaktu s možným kontaminovaným odpadem.

19.1.2021 Pořízení elektromobilu SELVO

V lednu 2021 byl Technickým službám dodán elektromobil značky SELVO od společnosti Traktory Kolín, kde byla uplatněná dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 40 %, tedy 193 600 Kč a 290 400 Kč zaplatily TS z investičního fondu. Vozidlo bude zařazeno na úsek odpadového hospodářství na svoz košů a pytlů. Je to v pořadí druhý elektromobil ve vozovém parku TS a celý projekt trval cca rok.

8.12.2020 Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021

Šťastné a spokojené vánoční svátky, mnoho štěstí a pevné zdraví v novém roce přeje

Váš Martin Netolický

20.8.2020 Pořízení svozového vozidla a kontejnerů

Technickým službám města Nymburka se po dvouleté snaze podařilo získat dotaci na svozové vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů značky SCANIA a 7 ks speciálních vanových kontejnerů s kapacitou 7 m3. Vozidlo nám bylo dodavatelem předáno dne 19.8.2020. Následně proběhlo proškolení zaměstnanců technických služeb, kteří budou používat uvedené vozidlo. Důvodem pořízení byla již zastaralá technika.

Svozové vozidlo bude zařazeno do úseku odpadového hospodářství. Technické služby získaly dotaci v rámci OPŽP ze státního fondu ŽP ČR a to ve výši 25%, což představuje 901 750,- Kč s DPH. Kontejnery stály 355 740,- a svozové vozidlo 3 646 275,- Kč s DPH. Spolufinancování bylo z investičního fondu Technických služeb.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2021