+420 325 517 961

Ředitel informuje

Vážení návštěvníci webových stránek TS města Nymburka, touto informační cestou bych Vám chtěl sdělovat důležité skutečnosti z naší organizace v oblasti ekonomiky, plánování, získávání dotací, nákupu techniky atp. Věřím, že tím získáte lepší přehled o městské organizaci, která zajišťuje správu, údržbu, úklid a odpadové hospodářství v Nymburce. Individuální dotazy mi můžete posílat na e-mail reditel@ts-nymburk.cz.

20.8.2020 Svozové vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů

Technickým službám města Nymburka se po dvouleté snaze podařilo získat dotaci na svozové vozidlo s ramenovým nosičem kontejnerů značky SCANIA a 7 ks speciálních vanových kontejnerů s kapacitou 7m3.

Vozidlo nám bylo dodavatelem předáno dne 19. 8. 2020. Následně proběhlo proškolení zaměstnanců technických služeb, kteří budou používat uvedené vozidlo.

Důvodem pořízení byla již zastaralá technika. Svozové vozidlo bude zařazena do úseku odpadového hospodářství.

Technické služby získaly dotaci v rámci OPŽP ze státního fondu ŽP ČR a to ve výši 25%, což představuje 901 750,- Kč s DPH. Kontejnery stály 355 740,- a svozové vozidlo 3 646 275,- Kč s DPH. Spolufinancování bylo z investičního fondu Technických služeb.

26.5.2020 Ekonomický výhled

Současná situace kolem Covid - 19 se bohužel odrazí i v ekonomice TS, kde zřizovatel bude rozdělovat finanční prostředky v jiném režimu a to v důsledku nastalých okolností, kde příjmová částaka městského účtu je výrazně omezena.

Pro TS to znamená nastavit úsporná opatření, ale se zajištěním plnění všech úkolů daných zřizovací listinou a zadaním pro aktuální kalendářní rok. Naše snaha v oblasti investic bude především v získávání dotačních titulů a ve vedleší ekonomické činnosti  dosažení ziskovosti pro posílení fondů a dofinacování hlavní činnosti.

15.4.2020 Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Nymburk za pomoc v dodávkách dezinfekčního materiálu, roušek, balené pitné vody, instantních polévek a hygienických potřeb pro pracovníky TS na úseku ODPADŮ. Uvedené prostředky postupně přidělujeme našim zaměstnancům, a tím lépe chráníme jejich zdraví při sběru odpadu, kde jsou denně vystaveni nebezpečí nákazy kontaminovaným materiálem.

 

Dále bych chtěl poděkovat paní Jaroslavě Křivské z ubytovny Resslova za dodání roušek, Vlastimilu Buriánovi z Českého Zahrádkářského svazu Nymburk za poskytnutí minerálních vod a paní Adéle Vondráčkové za vlastnoručně ušité roušky.

 

Další obrovský dík patří našim odpadářům při TS, kteří pracují na plno v těchto stížených podmínkách.

 

11.3.2020 Schůžka TS a ÚP za účelem náboru nových pracovníků.

Dne 10.03.2020 proběhla schůzka s 15 uchazeči o zaměstnání v Technických službách. Všichni uchazeči jsou evidování na ÚP.

Na schůzce byli také přítomni Mgr. Kořínek a Bc. Bešíková z ÚP, kteří prověří finanční podporu pro jejich zaměstnání.

Závěrem schůzky byla dohoda s 5 uchazeči na pozice úklidu a údržby města.

14.2.2020 Schůzka TS a MP

Dne 13. 2. proběhla schůzka vedení TS a MP s cílem užší spolupráce v problémových oblastech typu:

  • čistota sběrných míst
  • čistota a bezpečnost dětských hřišť
  • pořádek před sběrným dvorem, černé skládky
  • dodržování dopravního značení zákaz zastavení u sběrných míst a podzemních kontejnerů
  • asistence MP při kontrole evidence odpadových nádob u občanů Nymburka
  • asistence MP při svozu odpadu po Nymburce
  • využívání služby POHOTOVOST TS

Závěrem příjemného setkání byla dohoda o spolupráci spolu s plánem konkrétních úkonů v daných oblastech. Dohodu potvrdil i velitel MP a starosta města Nymburka Tomáš Mach.

Technické služby Nymburk ©2019