+420 325 517 961

Ředitel informuje

Vážení návštěvníci webových stránek TS města Nymburka, touto informační cestou bych Vám chtěl sdělovat důležité skutečnosti z naší organizace v oblasti ekonomiky, plánování, získávání dotací, nákupu techniky atp. Věřím, že tím získáte lepší přehled o městské organizaci, která zajišťuje správu, údržbu, úklid a odpadové hospodářství v Nymburce. Individuální dotazy mi můžete posílat na e-mail reditel@ts-nymburk.cz.

13.6.2022 Dětský den 2022

Dne 8.6.22 se uskutečnil již potřetí DĚTSKÝ DEN s TS. Celá akce se tradičně zaměřila na představení techniky v TS a osvěty v nakládání s odpadem. Mimo našich TS se zúčastnila i městská policie, dále EKOKOM - zabývající se tříděním odpadu a technika dobrovolných hasičů. Vzhledem k tomu, že přálo přímo ideální počasí, tak se celá akce velmi zdařila. Dětský den navštívilo cca 500 dětí s doprovodem.

Jsem rád, že znalost problematiky ODPADŮ a činnosti TS u našich dětí jsou na velmi dobré úrovni a doufám, že si do života ponesou i tuhle zkušenost a někteří se stanou součástí TS.

Poděkování také pracovníkům MÚ Nymburk za organizační pomoc.

17.12.2021 Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2022

1.11.2021 Děti a TS

Jsem velmi rád, že TS pravidelně navštěvují školáci, ale i děti předškolního věku na exkurze, jednak na separační dvůr, kde si můžou prohlédnout třídění odpadu v praxi a dozvědí se, kde odpad končí a jak složitá cesta je odpad svézt a uložit na konečné zařízení. Dále navštěvují areál TS, kde předvádíme naši techniku určenou k činnostem, které provádíme pro město Nymburk, zde si můžou prohlédnout svozové vozy, kontejnerové nakladače, auto s výsuvnou plošinou, bagr, ale i pojízdné a robotické sekačky, vozy určené k zimní údržbě, kropící vůz, čelní nakladače, traktory, elektromobily apod. Pravidelně na přelomu května a června pořádáme dětský den s TS, který je ve velké oblibě.

1.11.2021 Nové svozové vozidlo

Po dohodě s vedením města bylo v říjnu pořízeno svozové vozidlo značky MAN. Posílili jsme tak vozový park v úseku odpadového hospodářství a tím budeme flexibilnější a lépe zajistíme službu svozu veškerého odpadu v Nymburce. Jedná se o vozidlo s lisovací nástavbou Haller s kapacitou 10,5 tuny, rovněž je opatřeno váhou, která je v dnešní době nutností s ohledem na evidenci odpadu, jehož objem má rozhodující vliv na kalkulace poplatku za něj. Man stál 4.855.000Kč bez DPH a byl financován z investičního fondu TS, který tvoříme ze zisku za daný fiskální rok a odpisy DHM.

15.2.2021 Prohlášení k zimní údržbě

Základním dokumentem pro zimní údržbu města Nymburka je PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNĆH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ, tzn. je to předpis, kterým se řídí TS při samotném výkonu.

Rád bych zdůraznil, že úkolem zimní údržby není odstranění následků sněžení, náledí či sněhové kalamity. Úkolem je jejich zmírnění a zabezpečení průjezdnosti komunikací v pořadí a čase dle plánu ZÚ, který byl schválený RM a je zveřejněný na webu města a TS. O praktickém provádění ZÚ je veden dokument - DENNÍK ZÚ, kde se zaznamená vývoj teplot, na které adekvátně reagujeme.

V posledních letech se v našem regionu objevují čím dál častěji mrznoucí srážky, které oproti sněhové nadílce, již jdou uklízet postupně. Způsobují problémy ve schůdnosti komunikací prakticky najednou. Vzhledem k počtu kilometrů chodníků a komunikací není v silách TS být současně ve všech lokalitách města a zmírňovat následky sněžení a náledí, je tedy důležité, abychom přizpůsobili svůj pohyb těmto okolnostem a byli více opatrní. Prioritou pro nás zůstává zmírnit následky sněžení a náledí pro výjezdy IZS a veřejnou dopravu, přechody, mostky, zastávky MHD a následně ve stanoveném pořadí ostatní komunikace.

Do ZÚ je zařazená tato technika TS: 2x velký posyp typu AVIE, 2x malý posyp typu Multikára s radlicí, 2x posyp chodník Holder s radlicí, 2x traktor s radlicí, 1x čelní nakladač s radlicí. Stroje mají GPS sledování. Do zimní údržby je zapojeno 10 lidí na pohotovost a v pracovní době se začleňují ostatní úseky TS.

Technické služby Nymburk © 2019 - 2022