+420 325 517 961

4.2.2020 Sběr tříděného odpadu od domů

Ve městě Nymburk bude od března 2020 zaveden systém sběru třídného odpadu od domů. Smyslem je minimalizovat komunální odpad a zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Důvodem je nová legislativa v oblasti životního prostředí a výrazné omezní skladování komunálního odpadu, spolu s růstem cen svozu a likvidace komulních odpadů.

Technické služby provedou ve vytipované lokalitě (Jankovice - rodinné domy) rozvoz odpadových nádob na plast a papír, kde každý dům obdrží 2 ks těchto nádob oproti smlouvě o výpůjčce, spolu s harmonogramem svozu odpadu.

Rozvozy nádob stanoveny dne:

  • 04.02.2020
  • 07.02.2020
  • 11.02.2020

vždy po 16:00 hod.

Od 12.2.2020 bude pro uvedenou lokalitu možnost vyzvednout nádoby na sběrném dvoře.

Technické služby Nymburk ©2019