+420 325 517 961

Aktuálně

20.4.2017 Informace pro občany

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad a směsný komunální odpad bez registrační známky již nebudou dále vyváženy. Registrační známky se vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, Nymburk.

13.4.2017 Okolo komína 2017

Technické služby města Nymburka se spolupodílely dne 8. 4. 2017 na úklidové akci „Okolo komína 2017“. Prohlédněte si fotografie z akce.

13.4.2017 Foto: pytlový sběr

Bohužel i takto někteří naši spoluobčané pojali adresné třídění opadu – pytlový sběr.

7.4.2017 Strojní čištění ulic

Dne 6. 4. 2017 se uskutečnilo setkání vedení TS Nymburk se zástupci Odboru správy městského majetku Městského úřadu Nymburk, Odboru správních činností Městského úřadu Nymburk, vrchního strážníka Městské policie Nymburk, odtahové služby a místostarosty města Nymburka Ing. arch. Rittera. K tomuto setkání došlo z důvodu částečného nerespektování dopravního značení o zákazu zastavení v místech, kde probíhalo strojní blokové čištění, ačkoliv o tomto byli občané s předstihem v zákonné lhůtě informováni.

S ohledem na tuto skutečnost jsme nuceni přistoupit ke spolupráci s odtahovou službou a městskou policii. V letošním roce budeme společně testovat spolupráci, bude proveden monitoring s vyhodnocením a specifikací ulic, kde bude při strojním blokovém čištění nutná stálá účast policistů a odtahové služby tak, abychom připravili budoucí rok již v tomto režimu. Občané budou s předstihem informování o veškerých dopadech nerespektování dopravního značení. Nadále však věřím, že převáží zdravá myšlenka, že cílem nás všech je čistota města bez jakýchkoli nepříjemných opatření. V příloze přikládám plán čištění lokalit Nymburka a prosím občany o maximální součinnost.

Rozpis strojního čištění pro jednotlivé ulice najdete zde.

Martin Netolický
Ředitel TS

7.4.2017 Nový traktůrek na sečení trávy

Vážení spoluobčané,

naše Technické služby v rámci revitalizační změny, která s sebou přináší i potřebu oprav a náhrady staré techniky za novou, pořídily nový traktůrek na sečení trávy zn. Kubota GZD 15 HD v částce 379.900,-Kč bez DPH, v řádném výběrovém řízení.

Výhodou této techniky je terénní flexibilita s možností výškové volby vykládky. Tento typ stroje jsme pečlivě vybírali, seznamovali se s různými variantami na předváděcích akcích a vlastní výběr jsme zaměřili nejen na naši potřebu, ale i na poměr výkon / kvalita / finance. Traktůrek bude výraznou pomocí v nastávající sezóně, kde se budeme snažit plnit úkoly od města, především ve vlastní režii s výrazným omezením subdodávek.

Martin Netolický
Ředitel TS

Technické služby Nymburk © 2019 - 2022