Kontakt

Technické služby města Nymburka příspěvková organizace V Zahrádkách 1536/8 28802 Nymburk IČO: 00067041 DIČ: CZ00067041 ID datové schránky: vtjyq4t Bankovní spojení: KB Nymburk Číslo účtu: 11934191/0100 telefon: +420 325 517 961 e-mail: info@ts-nymburk.cz

Vedení a sekretariát

Ing. Martin Netolický ředitel 313 036 143 reditel@ts-nymburk.cz
Alena Bednářová sekretariát 325 517 961 info@ts-nymburk.cz
Iveta Michálková sekretariát 325 517 961 info@ts-nymburk.cz

Komunikace

Marek Vajshajtl vedoucí úseku komunikací 603 894 509 mvajshajtl@ts-nymburk.cz

Svoz odpadů

Bc. David Jansta vedoucí úseku odpadového hospodářství 733 123 593 djansta@ts-nymburk.cz
Jana Mrázková fakturace 325 517 964 jmrazkova@ts-nymburk.cz

Zeleň

Martin Mejzr vedoucí úseku 733 124 834 mmejzr@ts-nymburk.cz

Osvětlení

Ing. Ondřej Vetešník vedoucí úseku veřejného osvětlení a drobných činností 605 479 367 ovetesnik@ts-nymburk.cz
Michal Valenta zástupce vedoucího úseku veřejného osvětlení a drobných činností 603 410 621 mvalenta@ts-nymburk.cz

Účtárna

Ing. Radek Mach účetní 325 517 962 ucetni@ts-nymburk.cz
Ivana Brůhová mzdová účetní 325 517 962 mzdy@ts-nymburk.cz

Separační dvůr

Václav Šťastný vedoucí separačního dvora 603 410 610
325 531 465
dvur@ts-nymburk.cz
Lucie Šťastná evidence odpadů

Hřbitovní správa

Světla Kohoutová 325 533 760 hrbitov@ts-nymburk.cz
TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz