Kalendář

Zajímá vás, co děláme a kde nás najdete? Zde najdete přehled akcí v jednotlivých oborech našich činností. Kliknutím na den zobrazíte detailní informace o našich činnostech v daném dni.

Duben 2017

Ukázat vše
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
3
Zakrácení větví - ul. Mládežnická
Rozřezání kmenů - ul. Boleslavská
Vyhrabování trávníku - MŠ U pejska a kočičiky
Úklid nepořádku - Nám. Přemyslovců, ul. Palackého, Kostelní náměstí, Pod Hradbami a Rejdiště
Betonování a výkopové práce pro autobusové označníky - ul. Smetanova a Havlíčkova
Doplnění sáčků na psí exkrementy - ul. Palackého, V Kolonii, Koněvova, Poděbradská, Nádražní a Smetanova
Úklid okolo separovaných míst - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz odpadu a vývoz podzemních kontejnerů - dle svozového plánu
4
Mulčování záhonu - MŠ U pejska a kočičky
Oprava/údržba strojů a zařízení v areálu zahrady - Kovanická 1093
Zaštěrkování komunikace - park V Kolonii
Betonování patek pro autobusové označníky - ul. Havlíčkova a Smetanova
Stříhání a odvoz větví - hřbitov Nymburk
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Úklid okolo stanovišť boxů - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz komunálního odpadu v Nymburce a obcích - dle svozového plánu.
5
Pletí záhonů - parkoviště pod Eliškou a ul. Hořátevská
Mulčování záhonu - park A. a Letců R.A.F.
Úklid hromádek - sídliště Drahelice, ul. Pražská a parkoviště pod Eliškou
Odstranění kotvení stromů - ul. Kolínská a park A. Brzoráda
Drcení větví - cyklostezka Drahelice
Úklid nepořádku - ul. Letců R.A.F., Okružní, J. Gagarina a Karla Čapka
Zaštěrkování komunikace - park V Kolonii
Oprava vjezdu - ul. Černohorského
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
V Nymburce svoz komunálního odpadu - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v Čelakovicích - dle svozového plánu
6
Mulčování záhonů - parkoviště pod Eliškou
Řez keřů - ul. Palackého
Vyhrabávání trávníku - dětské hřiště Za AFK
Platí záhonů - parkoviště pod Eliškou
Řez keřů - parkoviště pod Eliškou
Stříhání a odvoz větví - hřbitov Nymburk
Opravy značek - ul. Eliščina tř., Hradební a U Starého Labe
Oprava vjezdu - ul. Černohorského
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu a papíru v Čelákovicích - dle svozového plánu.
Svoz papíru v Nymburce a obcích (Budiměřice, Čilec, Dymokury, Košík, Kovanice, Krchleby, Nový Dvůr, Písty a Vestec) - dle svozového plánu
7
Pletí záhonů - ul. Zbožská (u policie ČR) a park A. Brzoráda
Kácení stromů - ul. Lipová
Čištění vpustí - ul. U Mrliny, Kaprová a Pstruhová
Úklid černé skládky - Komárno a ul. U Závor
Oprava chodníku - ul. Černohorského
Úklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz plastů v obcích: Budiměřice, Čilec, Dymokury, Košík, Krchleby, Nový Dvůr a Vestec - dle svozového plánu.
Vývoz podzemních kontejnerů - ul. Růžová a Mládežnická.
Svoz plastu v Nymburce - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v obcích: Kovanice, Hořátev a Písty.
10
Oprava svítidel - starý most přes Labe
Sekání trávníku - ul. Boleslavská
Rovnání terénu - ul. Kolínská, Boleslavská a sídliště Drahelice
Oprava komunikace - okolo zimního stadionu, ul. Na Příkopech, Kramolínova a Bobnická
Oprava chodníku - ul. Černohorského
Úklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz odpadu a vývoz podzemních kontejnerů - dle svozového plánu
11
Sekání trávníku - Labská terasa
Sekání trávníku - ul. Palackého
Kácení stromů - ul. Lipová
Úklid nepořádku - ul. Lipová, Feuersteinova, Pražská a Školní
Oprava chodníků - ul. 2. května a Tyršova
Terénní úpravy - dětské hřiště Na Stařině
Úklid okolo stanovišť boxů - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v Nymburce a obcích - dle svozového plánu.
12
Oprava závady na veřejném osvětlení - ul. Letců R.A.F.
Rovnání terénu - ul. Okružní
Sekání trávníku - Labská terasa
Oprava košů - Nám. Přemyslovců
Úklid hromádek - ul. Zbožská, Kolínská a Tyršova
Terénní úpravy - dětské hřiště Na Stařině
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v Čelakovicích - dle svozového plánu
V Nymburce svoz komunálního odpadu - dle svozového plánu
13
Pletí záhonu - ul. Komenského
Sekání trávníku - ul. Pražská a Zbožská
Terénní úpravy - dětské hřiště Na Stařině
Oprava koše - Nám. Přemyslovců
Oprava chodníků - Nám. Přemyslovců a ul. Jízdecká
Úklid nepořádku - ul. Ke Strouze, Jankova, U Lidušky, Polní, Široká, Potoční a Za Dráhou
Úklid na Vesláku
Úklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz papíru v Nymburce a obcích (Budiměřice, Čilec, Dymokury, Košík, Kovanice, Krchleby, Nový Dvůr, Písty a Vestec) - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu a papíru v Čelákovicích - dle svozového plánu.
14
1718
Oprava rozvaděče Severní ul., hledání závady sídliště.
pletí záhonů - ul. Komenského
Sekání trávníku - Sídliště Jankovice.
Úklid nepořádku - ul. Okružní,Letců RAF a U Výměníku 1.
Oprava dětských hřišť ul.Kovanická a Jízdecká.
Oprava propadlého chodníku ul. Černohorského.
Úklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Úklid okolo stanovišť boxů - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz bioodpadu v Nymburce.
V Nymburce svoz komunálního odpadu dle svozového plánu.
strojní čištění - ul. Palackého, Soudní, Na Přístavě, sídliště
19
seřizování spínacích hodin
pletí keřů - Malá a Velká Vala
Sekání trávníku - Sídliště Jankovice,pod nadjezdem a pod hradbami
Oprava dětských hřišť ul.Kovanická a Jízdecká.
Úklid okolo stanovišť boxů - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Doplnění sáčků na psí exkrementy - ul. Palackého, V Kolonii, Koněvova, Poděbradská, Nádražní a Smetanova
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v Čelakovicích - dle svozového plánu
V Nymburce svoz komunálního odpadu - dle svozového plánu
strojní čištění - V Kolonii,Smetanova,Zámečnická,Nádražní,Jičínská,Zbožská,U Lidušky,U Strouhy.
20
seřizování spínacích hodin
Pletí záhonu - ul. Palackého
Sekání trávníku - ul. Dlabačova, parkoviště pod Eliškou, Na Přístavě
oprava vpusti - ulice Obslužná a Říční
Oprava dětských hřišť ul.Kovanická a Jízdecká.
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz papíru v Nymburce a obcích (Budiměřice, Čilec, Dymokury, Košík, Kovanice, Krchleby, Nový Dvůr, Písty a Vestec) - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu a papíru v Čelákovicích - dle svozového plánu.
strojní čištění - ul. Drahelická, Ve Vilách, Baráčnická, Labská terasa, Všechlapský vrch
21
oprava veřejného osvětlení - Ostrov
Pletí záhonu - Labská terasa
Sekání trávníku - ul. Dlabačova,Kolínská
oprava značky - ul. Olbrachta, Severní
Úklid okolo separovaných nádob - sídliště Drahelice, Jankovice a město
Oprava dětských hřišť ul.Kovanická a Jízdecká.
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz plastů v obcích: Budiměřice, Čilec, Dymokury, Košík, Krchleby, Nový Dvůr a Vestec - dle svozového plánu.
Vývoz podzemních kontejnerů - ul. Růžová a Mládežnická.
Svoz plastu v Nymburce - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v obcích: Kovanice, Hořátev a Písty.
24
Kontrola závady na veřejném osvětlení - Ostrov
Sekání trávníku - ul. Poděbradská, sídliště Drahelice, MŠ U Pejska a kočičky a MŠ Sluníčko
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Doplnění sáčků na psí exkrementy - Nám. Přemyslovců, ul. Tyršova, Drahelická, stezka podél Labe, Pod Hradbami a Na Ostrově
Zaházení pískem u herních prvků - DH U Vodárny a Na Stařině
Oprava chodníku - ul. Husova
Svoz odpadu a vývoz podzemních kontejnerů - dle svozového plánu
25
Hledání závady na kabelovém vedení - ul. Poděbradská
Zálivka stromů - ul. Máchova
Zálivka mobilních mís - ul. Pražská a Zbožská (u PČR)
Pletí záhonů - Labská terasa
Sekání trávníku - MŠ Větrník a U Výměníku II.
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu.
Úklid okolo stanovišť boxů - sídliště Drahelice, sídliště Jankovice a město
Oprava chodníku - ul. Husova
Zavážení a dovoz písku - DH U Vodárenské věže
Svoz komunálního odpadu v Nymburce a obcích - dle svozového plánu.
26
Hledání závady na kabelovém vedení - ul. Poděbradská
zástřih keřů - ul. J. Mánesa
vyčištění břehu - M.Valy u č.p. 73
oprava značek - ul. Jasmínová, I. Olbrachta, Palackého, Brigádnická
Úklid nepořádku - ul. Okružní,Letců RAF a U Výměníku 1., Jankovice
Svoz odpadkových košů - dle svozového plánu
Svoz komunálního odpadu v Čelakovicích - dle svozového plánu
V Nymburce svoz komunálního odpadu - dle svozového plánu
2728

Legenda: veřejné osvětlení·zeleň·komunikace·svoz odpadu·ostatní

TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz