Informace o odpadech

Co do nádob…
…PATŘÍ:…NEPATŘÍ:
 • noviny
 • časopisy
 • katalogy, telefonní seznamy
 • neznečištěné papírové sáčky
 • papírová lepenka, karton
 • kancelářský papír
 • knihy, sešity, letáky
 • čistý obalový papír
PAPÍRmodrá popelnice
 • uhlový papír (kopírák)
 • voskovaný papír
 • papír znečištěný potravinami
 • obvazy, vložky, pleny
 • pergamen
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • sklo, plasty, textil, bioodpad
 • zbytkový komunální odpad
 • plastové obaly
 • sáčky, fólie, nákupní tašky
 • vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 • PET lahve od nápojů
 • pěnový polystyren
 • nápojový karton (TetraPak)
PLASTYžlutá popelnice
 • sklo, papír, kovy, textil
 • linolea a výrobky z PVC
 • molitan, guma, kabely
 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami atd.
 • zbytkový komunální odpad
 • posekaná tráva
 • spadané ovoce
 • řezanka a větvičky z ořezů keřů
 • plevele
 • pokojové rostliny, květiny
 • zemina z květin (bez květináčů)
 • listí
 • odpady z ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, jablek atd.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
 • seno, sláma, štěpka, hobliny, piliny
BIOODPADhnědá popelnice
 • živočišné zbytky (maso, kosti, kůže, exkrementy zvířat)
 • podestýlka od drobných domázích zvířat
 • zbytky z kuchyní (maso, omáčky, kosti ryb a zvířat, zbytky mléčných výrobků, oleje)
 • pleny
 • uhelný popel
 • oharky z cigaret
 • zbytkový komunální odpad
  jedná se např. o smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty atp. po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPADčerná popelnice
 • nebezpečný odpad
 • bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)
 • stavební odpady
 • papír, plasty, sklo, kovy
 • žhavý popel

Pozor! Bude-li vaše popelnice obsahovat odpadové složky, které do ní nepatří, nebude vyvezena!

Objemný odpad – sobotní kontejnery pro občany

Do přistavených kontejnerů na objemný odpad…
…PATŘÍ: …NEPATŘÍ:
 • starý nábytek
 • koberce, linolea
 • staré lyže, snowboardy
 • brusle, boty
 • oblečení
 • hračky
 • zrcadla
 • umyvadla, wc mísy
 • žádná složka nebezpečného odpadu (barva, obaly od barev, chemikálie, postřiky)
 • pneumatiky
 • díly z motorových vozidel
 • eternit, ipa, asfaltové lepenky
 • stavební sutě – beton, cihla, omítka
 • kovy
 • složky tříděného odpadu – plasty, papír, sklo
 • elektrospotřebiče – lednice, televize, atd.
 • bioodpad

Přistavování a odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad

První sobota v měsíciDruhá sobota v měsíci
7:00 - 9:30Habeš vlečka7:00 - 9:30U hvězdárny
7:30 - 10:00Drahelice zbrojnice7:30 - 10:00U vodárny
8:00 - 10:30Tyršova - zimní stadion8:00 - 10:30U Lidušky
8:30 - 11:00Všechlapský vrch8:15 - 10:40Lodice - parkoviště
9:00 - 11:30Hálkova8:30 - 11:00Jičínská - viadukt
TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz