Aktuálně

6.9.2019

TS informují

Nymburské posvícení, které se konalo ve dnech 30.8. – 1.9. proběhlo v krásném počasí a to se odrazilo, jak v návštěvnosti, tak v množství odpadků, které jako každoročně odvezly a úklid zajistily TS města Nymburka. Bylo rozmístěno 33ks 1100l kontejnerů a 2ks 12m3 velkoobjemových kontejnerů a 15ks 110l odpadových nádob. Celkové množství komunálního odpadu bylo 5,1 tuny. Úklid byl prováděn průběžně zaměstnanci TS a pomohla i malá skupina p. Siváka. Celkové náklady na úklid a likvidaci odpadu byly 46tis/Kč. Na závěr bylo provedeno strojní čištění.


Dne 6.9. bude do TS města Nymburka dodán komunální elektromobil od české firmy TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.. Elektromobil bude financovaný z dotace Ministerstva životního prostředí částkou 600tis/Kč a dofinancován z investičního fondu TS částkou 324tis/Kč bez DPH. Celý proces trval 16 měsíců. V TS budeme elektromobil používat v centru města a v sídlištích na svoz odpadků, budeme zjišťovat jeho fungování v zimním období a případně po dohodě se zřizovatelem pořídíme další.


Martin Netolický

Ředitel TS


5.8.2019

Omezení provozu sběrného dvora 13. 8. 2019

Dne 13. 8. 2019 v době 7:00 - 13:00 bude omezen provoz sběrného dvora TS Nymburk z důvodu provádění ověření stanoveného měřidla (mostní váhy) prováděného Českým metrologickým institutem. Po tuto dobu nebude přijímán odpad od právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a ostatních osob u zpoplatněných odpadů.

3.4.2019

Strojové čištění v ul. Palackého

Blokové strojové čištění v ul. Palackého nebude prováděno v režimu úprav DZ z důvodu probíhající stavby. Technické služby budou průběžně jezdit zametacím strojem, v případě potřeby zapojí ruční síly (košťata).

13.3.2019

Svoz BIO odpadu

Na základě schválení rady města Nymburka, dne 19.3.2019 začne pravidelný svoz BIO odpadu.

Letošní dlouhá a na teplotní výkyvy bohatá zima se značně podepsala na našich silnicích v Nymburce. Silnice poškozené výtluky začínají TS opravovat novým strojem INFRASET.

Jedná se o opravu infrazářičem, kde opravovaný výtluk zahřejeme do změknutí stávajícího povrchu, přidá se nový asfalt, promíchá se a uhladí do roviny. Pak se následně zhutní a zarovná.

TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz