Aktuálně

Výběrové řízení na pracovní pouzici " Vedoucí úseku komunikací"

       TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA NYMBURKA

 V ZAHRÁDKÁCH 1536/8                                              PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 IČ: 00067041

 DIČ: 00067041

 Č.j. 0642/2017

 

Ředitel Technických služeb města Nymburka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 

Vedoucí úseku komunikací

 

 Místo výkonu práce: město Nymburk

 

Termín nástupu: 1. prosince 2017

 

Uchazeč musí splňovat následující požadavky:

-  střední odborné vzdělání s maturitou

-  praxe v oboru minimálně 3 roky

-  znalost oceňování stavebních prací   

-  občanská a morální bezúhonnost

-  osobní znalost lokality

-  komunikativnost

-  organizační schopnosti

-  IT gramotnost na úrovni uživatelského prostředí MS Office

-  ŘP skupiny B , příp. C

 

Nabízíme :

 -  stabilní zaměstnání v příspěvkové organizaci

 -  5 týdnů  dovolené

 -  odměna dle platových podmínek zákoníku práce a provádějících předpisu

 -  stravenky

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 -  jméno a příjmení uchazeče

 -  datum a místo narození

 -  státní příslušnost

 -  místo trvalého pobytu

 -  prohlášení, že poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do

    veřejné výzvy, dává ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas

    s  jejich zpracováním a uchováním.  

 -  datum a vlastnoruční podpis zájemce

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

 - životopis, ve kterém je třeba uvést údaje o dosavadních zaměstnáních, znalostech

   a dovednostech

Bližší informace o pracovní pozici poskytne provozní manažer TS Nymburk p. Mgr. Bořek Černý, tel. 734750570, email: bcerny@ts-nymburk.cz.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit poštou, emailem nebo osobně na sekretariát TS Nymburk nejpozději do 16.10.2017 do 12:00h.

 

V Nymburce dne 19.9.2017

 

 

  

                                                                                          Ing. Martin Netolický v. r.

                                                                                                       ředitel TS         

20.9.2017

INFORMACE pro občany

Z důvodu provádění ověření stanoveného měřidla (cejchování) , bude dne 25.9.2017 v době od 11.00-14.00 hodin mimo provoz mostová váha umístěna v areálu Sběrného dvora TS Nymburk.

Pořídli jsme nového pomocníka určeného k rozrušení vrstvy nečistot usazených na krajnici vozovky a k vytrhávání travních porostů u obrubníků.

28.8.2017

INFORMACE pro občany

Ve čtvrtek dne 31.8. 2017 bude kancelář Hřbitovní správy TS Nymburk z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Dne 22. 8. 17 proběhla za účasti vedení TS Nymburk předváděcí akce firmy Auto SAS s.r.o. na sekací stroj SPIDER ILD 01. Ten je dálkově ovládaný a určený do svažitého a členitého povrchu, přičemž jeho záběr je 80 cm. Dokáže v praxi nahradit až 5 pracovníků s křovinořezem. Jeho pořizovací cena je 344.800,- Kč bez DPH. Níže můžete shlédnout video z této akce a v galerii pak několik fotografií.

TOPlist
325 517 961 info@ts-nymburk.cz